C E F G I L N O P S T U W

W

WatsonSearch - Class in uk.ac.open.kmi.watson.services
Main Watson search service.
WatsonSearch() - Constructor for class uk.ac.open.kmi.watson.services.WatsonSearch
 
WatsonService - Class in uk.ac.open.kmi.watson.services
Super-class of the classes of the Watson services (server side).

C E F G I L N O P S T U W